Alkoholtestery

Profil firmyNaším cílem je patřit k dynamicky se rozvíjejícím firmám. Abychom co nejvíce vyšli vstříc našim zákazníkům,
stále vylepšujeme a zkvalitňujeme naše služby a rozšiřujeme naši nabídku podle jejich požadavků.

Vysokou kvalitu garantujeme certifikovaným systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001

 • Zastoupení v Číne
  • Zajišťujeme komplexní řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
  • Prostřednictvím naší kanceláře jsme schopni efektivního vyhledávání výrobce pro téměř jakýkoliv produkt. • Import do Číny
  • Jsme schopni:
   • realizovat průzkum trhu
   • konzultovat strategie
   • zajistit personální obsazení
   • vyřídit administrativní náležitosti spojené s působením v Číňe
vyhledaní dodavatele

jsme schopni Vám vyhledat dodavatele a na přímo ho s Vami kontaktovat. Platíte pouze jednotlivé službu
ale zboží ji kupujete napřímo bez našeho prostřednictví. Jsme schopni pro Vas zajistit jednotlivé služby
jen tehdy kdy je vy uznate za pro Vás přínosné. To minimalizuje Vše náklady.

Náše kancelář v Číně je pro Vás schopná zajistit kontrolu kvality, zadaných parametrů a terminů v průběku výroby.
Kontrolu kvality při předání a zaplacení .

Zajistíme vzorek s kalkulací nákladů na přepravu z číny a její časovou návštěvnost.

Neničíme české výrobce ale snažíme se jim snižovat vstupní náklady subdodavkmi a někdy i dodáme hotový výrobek
za cenu nižší než výrobní náklady a výrobce využije jen stávajících obchodních kontaktů.

Zajistíme přesunutí výroby do Číny.

Dodavatele Vám zajistíme na základě na základě našic dlouholetých zkušeností tím eliminujeme množství
poencionalních problemu na minimum.

Naše kancelář v číně zaměstnává naše vlastní zaměstnance nejedná se tedy o partnera či prostředníka.


Najdou se firmy které se presentují podobnými službami ale servis v Číne zajištůjí přes partnera v Číně
to samozřejmě zvyšuje celkové náklady a komunikace není tak pružná.

Naše kancelář disponuje skladem který lze využívat pro optimalizaci nakládů za dopravu Například u několika
menších zásilek v delším časovém časovém intervalu.

Duležitou službou je dohled nad kvalitou balení. Jetlize se opomene tato duležitá část kontroly předchozí starost
o kvalitu vyrobku vyjde vniveč při transportu.